tűzijáték, pirotechnika
tűzijáték, pirotechnika
Tűzijáték és pirotechnika a legmagasabb minőségben-felelősségbiztosítással!
SZINPADI TŰZIJÁTÉK - BELTÉRI TŰZIJÁTÉK - NAPPALI TŰZIJÁTÉK - ESKÜVŐI TŰZIJÁTÉK - PARTY TŰZIJÁTÉK
PYRO SHOW - STAGE FIREWORKS - DAY TIME FIREWORKS - FIREWORKS SHOW - PIROTECHNIKA!

SZILVESZTER BIZTONSÁGOS TŰZIJÁTÉK

A közvélemény és a média mindent petárdának nevez! Ez hibás, és ha a jövőben nevén nevezzük a termékeket jobb eredményeket érhetünk el a balesetmentes szilveszteri tűzijáték használásával.
Tisztázzuk az alapot.: petárda az a pici zöld, vagy más méretű CSAK HANGOT ADÓ( 90- decibel) rudacska!
Ennek használata TILOS! A szilveszterkor 18- órától – használható termékek neve:tűzijáték termék!
Ezek fontos ismertetője, hogy kisebb hangot ad, és valamilyen fény- füst- villanás- stb kíséri. Ezen termékek a vizuális élménykeltést
célozzák, nem a durrogtatást! Ilyen termékek a rakéták, a “kocka alakú” telepek, füstgolyók- stb.
A lényeg: csak a használati utasításnak megfelelően szabad felhasználni!

Az alábbi képeken néhány tanácsot adunk, remélve hogy csökken a balesetek száma-és erősödik a BIZTONSÁGOS TŰZIJÁTÉK-
felhasználás! OLVASSÁTOK végig az oldalt, mert jogi ismertetők is találhatók! Így elkerülhető a szabálysértés elkövetése!

TÁJÉKOZTATÓ a tűzijáték termékek év végi vásárlásáról és felhasználásáról

Forrás: http://police.hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/igazgatasrendeszet/pirotechnikai-termekek-tajekoztato

Pirotechnikai termékek – tájékoztató, videóval

ORFK Kommunikációs Szolgálat

Az Országos Rendőr-főkapitányság 2013. december 19-én 11 órakor a Készenléti Rendőrség objektumában a pirotechnikai termékek hatósági szabályai, alkalmazásuk veszélyei tárgyában, pirotechnikai bemutatóval egybekötött sajtótájékoztatót tartott.

TÁJÉKOZTATÓ
a tűzijáték termékek év végi vásárlásáról és felhasználásáról

A polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: rendelet) egész évben lehetővé teszi az 1. és 2. pirotechnikai osztályba tartozó termékek szabad forgalmazását és felhasználását. Az 1. osztályba a csekély hatóanyag-tartalmú (nagyon alacsony kockázat és elhanyagolható zajszint), emberi tartózkodás céljára szolgáló épületek belsejében történő használatra szánt, míg a 2. osztályba az alacsony kockázattal és alacsony zajszinttel járó, szabadban történő használatra szánt termékek tartoznak, és olyan üzletekben is forgalmazhatók, amelyeket nem kifejezetten pirotechnikai termék forgalmazására hoztak létre. Például „tortagyertyát” cukrászdában is lehet vásárolni.

A 14. életévüket betöltött személyek az 1., míg a 16. életévüket betöltött személyek a 2. pirotechnikai osztályba tartozó termékeket egész évben engedély nélkül megvásárolhatják és tárolhatják. A termékek felhasználása azonban csak nagykorú személy felügyelete mellett történhet.

A 3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termékeket a nagykorú személyek december 28-31. között engedély nélkül megvásárolhatják, és január 5-ig birtokolhatják, tárolhatják. A termékek használati és kezelési útmutató szerint történő felhasználása azonban csak december 31-én 18 órától január 1-én 06 óráig terjedő időszakban engedélyezett.

A 4. pirotechnikai osztályba tartozó professzionális, nagy hatóanyag-tartalmú tűzijáték termékeket azonban ebben az időszakban is csak szakképzett pirotechnikus vásárolhatja meg érvényes felhasználási engedély, vagy felhasználás bejelentéséről szóló rendőrségi igazolás birtokában.

Fontos változás a korábbi évekhez viszonyítva, hogy az európai szabványügyi szervezet által 2013. január 1. napján megjelentetett szabvány valamennyi bombának minősülő pirotechnikai terméket a 4. pirotechnikai osztályba sorolt át. A fentiek alapján a bombák magánszemélyek részére történő forgalmazása nem megengedett, ezért magánszemélyeknek az év végi időszakban is tilos bármilyen pirotechnikai bombát birtokolni, illetőleg felhasználni.

Pirotechnikai termék szabályosan csak működési engedéllyel rendelkező nyílt árusítású üzletből, vagy forgalmazó raktárkészletéből vásárolható. A forgalmazható tűzijáték termékek év végi árusítását a rendőrhatóság ideiglenes tárolóhelyre – pl.: bevásárlóközpontok környékén felállított konténerre – is engedélyezheti. Engedélyt csak olyan forgalmazó kaphat, aki a rendeletben előírt személyi és tárgyi feltételeknek megfelel. Tilos a pirotechnikai termék postai vagy csomagküldő szolgálat útján történő értékesítése!

Szilvesztert követően 5 napon belül kell visszaszállítani a fel nem használt, hibás vagy lejárt szavatosságú terméket a forgalmazónak, aki köteles azt térítésmentesen és költség felszámítása nélkül visszavenni. A visszavétel helyéről, időpontjáról a vásárlókat a forgalmazás helyén jól láthatóan tájékoztatni kell.

A pirotechnikai termékek rendkívül veszélyesek is lehetnek, ezért ne vásároljunk illegális árustól, mert ezzel magunkat és környezetünket is veszélyeztetjük.

Magyarországon pirotechnikai termék akkor hozható forgalomba és akkor forgalmazható, ha megfelel az alapvető biztonsági követelményeknek, megfelelőségét tanúsították, és ellátták CE-jelöléssel. A Magyarországon szabályosan forgalmazott pirotechnikai terméknek magyar nyelvű címkével kell rendelkeznie. A címkén fel kell tüntetni többek között a gyártó nevét és címét, EU vagy EGT államon kívüli gyártó esetén az importőr nevét és címét, a pirotechnikai termék nevét, típusát, pirotechnikai osztályát és a tanúsítási regisztrációs számát, a nettó hatóanyag-tartalmát, a felhasználásához szükséges alsó korhatárt, közérthető, magyar nyelvű használati és kezelési útmutatót, baleset- és egészségvédelmi figyelmeztetést, – szükség szerint – a minimális biztonsági távolságot.

Az év során egy időben és helyen összesen 1-1 kg nettó tömegig tárolhatók engedély nélkül az 1. és 2. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termékek. Az év végén megvásárolható 3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termékek egy időben és helyen összesen 3 kg összes nettó hatóanyag-tartalomig tárolhatók.

A pirotechnikai termékek tárolására vonatkozó legfontosabb szabályok:

– más tűzveszélyes anyaggal (pl.: üzemanyag, hígító) együtt nem tárolhatók;

– el nem zárt pirotechnikai terméket felügyelet nélkül hagyni tilos;

– lakásban a pirotechnikai termékeket a kiskorú személyektől elzártan kell tartani;

– tetőtérben és alagsorban, pincében pirotechnikai terméket tárolni nem szabad;

– elnedvesedett és utána kiszáradt, illetve valamilyen okból sérült burkolatú pirotechnikai termékeket a többi pirotechnikai terméktől el kell különíteni;

– a hibás terméket felhasználni tilos és a forgalmazónak kell visszavinni;

– a pirotechnikai termékek eredeti szerelési formáját megbontani, a terméket szétszerelni nem megengedett;

– egy lakóegységen (pl.: lakás, családi ház) belül összesen csak az egy magánszemély által birtokolható mennyiségű pirotechnikai termék tárolható.

Továbbra is érvényben van az a rendelkezés, mely Magyarországon tiltja a petárda magánszemélyek által történő birtokolását és felhasználását. A rendelet egyértelműen kimondja, hogy „magánszemély petárdát nem birtokolhat”.

A rendelet hatályos előírása a pirotechnikai termék birtoklását is pirotechnikai tevékenységnek minősíti, ezért a szabálysértési törvény alapján az a személy, aki engedély nélkül pirotechnikai tevékenységet végez, vagyis a tilalom ellenére petárdát, vagy bombát birtokol, illetve felhasznál pénzbírsággal sújtható. A bírság összege 150 ezer forintig terjedhet és azt a pirotechnikai terméket, mellyel a szabálysértést elkövették, el kell kobozni.

Kérjük, hogy a balesetek elkerülése és megelőzése érdekében a szülők hívják fel gyermekeik figyelmét a pirotechnikai termékek felhasználásával kapcsolatos veszélyekre. A tűzijáték termékek komoly balesetet okozhatnak a szakszerűtlen kezelés és felhasználás eredményeként, ezért felhívjuk a figyelmet a tárolási szabályok betartására, és felhasználás előtt a használati és kezelési útmutató elolvasására és a termék a szerinti elműködtetésére.

A pirotechnikai termékek illegális forgalmazásának, árusításának és használatának megakadályozása összehangolt hatósági intézkedéseket tesz szükségessé, ezért a Rendőrség is fokozott ellenőrzéseket végez az év ezen időszakában.

Boldog új évet és balesetmentes szórakozást kíván az

Országos Rendőr-főkapitányság!